Stad der Kroningen

Huis der muzikanten en woning van de graven van Champagne

Dit bevond zich ter hoogte van de nummers 18 en 20 van de rue de Tambour, maar werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield. De beelden op de gevels, die 4 muzikanten en een luisteraar voorstelden, werden ontmanteld en in het Saint-Remi-museum geplaatst waar ze tegenwoordig worden tentoongesteld. Bouw: 13de en 14de eeuw. Eigenaar: Champagne Taittinger

Geklasseerd als historisch monument in 1820


FR
EN
DE