Stad der Kroningen

Le Trésor

Dit 12de-eeuwse gebouw was vroeger voorbehouden aan de penningmeester, een hoogwaardigheidsbekleder die verantwoordelijk was voor de kosten van aanbidding en die waakte over de kathedraal en haar schatten (relikwieën, liturgische voorwerpen of priesterlijke gewaden). Bouw: 12de - 20ste eeuw.

🔗 WWW.INFOCULTURE-REIMS.FR

Geklasseerd als historisch monument in 1920


FR
EN
DE